Project foto

Project omschrijving

Herontwikkeling De Velden Zuidwijk te Rotterdam: De Velden behoort tot een van de herstructureringsopgaven van Zuidwijk Rotterdam. In opdracht van Vestia wordt deze wijk duurzaam vernieuwd. Het plan voorziet in een brede differentiatie in woningtypen voor zowel de huur als koopsector en bestaat uit zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Door een consequent kritische blik ten aanzien van kosten en kwaliteit is in nauw overleg met gemeentelijke diensten het plan haalbaar geworden.

Project details

Project URL:

opdrachtgever

Opdrachtgever:

Partner:

Programma: