Robbert Eberhard

Robbert zijn kracht zit in het doelgericht trekken van vastgoedprocessen zodat er een goed product ontstaat. In het bijzonder de optimalisatie en uitwerking van concepten en de vertaling naar concrete haalbare, realiseerbare (her) ontwikkelingsprojecten.

Ik word gedreven door de mensen waarmee ik samen werk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drijfveer. Met mensen uit verschillende disciplines en met verschillende, soms zelfs tegenstrijdige  belangen samen het optimale voor elkaar krijgen.

Robbert Eberhard heeft na zijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft ruime ervaring opgedaan als planontwikkelaar/ gebiedsontwikkelaar. Hij heeft bij commerciële en maatschappelijke instellingen diverse projecten getrokken. Robbert heeft 10 jaar geleden Archia opgericht.

Contact

Sanne Uiterwaal

Sanne is een ondernemende ‘Out-of-the-box’ denker, met een klantgerichte houding, een duurzaam hart en met een neus voor nieuwe kansen in de markt.

 In de huidige multidisciplinaire samenleving vragen ruimtelijke opgaven om integrale oplossingen. Elke opgave vraagt om zijn eigen invulling, zijn eigen team en zijn eigen proces. Mijn uitdaging is het creëren van de optimale vertaling. Door het verbinden van soms tegenstrijdige ambities, ontstaan nieuwe, bijzondere en waardevolle oplossingen.

Sanne Uiterwaal heeft na haar studie Bouwkunde in Delft ruime ervaring opgedaan als Project- en gebiedsontwikkelaar bij commerciële en maatschappelijke partijen. Daar heeft ze diverse acquisities, tenders en multidisciplinaire binnenstedelijke projecten getrokken. Ze heeft ervaring op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau.

Contact