Project foto

Project omschrijving

Monumentaal pand Muurhuizen Amersfoort. Het pand staat geregistreerd als “Rijksmonument”. Het woonhuis had te kampen met achterstallig onderhoud en was aan een flinke onderhoudsbeurt toe. Na een uitvoerige opname van de noodzakelijk te verrichten werkzaamheden is in overleg met de eigenaresse, Monumentenzorg en de aannemer de restauratie van start gegaan. (opgeleverd).

Project details

Categorieën:

Opdrachtgever:

Partner:

Programma: