Project foto

Project omschrijving

Eind 2018 is gevraagd om de 54 woningen van het complex “Van Speijkflat” weer te laten voldoen aan de gestelde technische, functionele en esthetische kwaliteit, en een extra stap in duurzaamheid te overwegen, zodat het complex weer geruime tijd geëxploiteerd kan worden.
Dit in aansluiting op de naastgelegen herontwikkeling van het project Zuiderheide.
Met het projectteam en in nauw overleg met een klankbordgroep, bestaande uit bewoners van de Van Speijkflat, is in kaart gebracht wat de verbeterpunten zijn. Daarnaast is een plan opgesteld voor het verduurzamen van de woningen. HP architecten is aangehaakt om voor de technische en esthetische uitwerking van de Renovatie.
In verband met de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Hilversum is wordt momenteel een aanvullend onderzoek lopende naar het realiseren van nieuwbouwwoningen d.m.v. het “optoppen” van het complex.

Project details

Categorieën:

Opdrachtgever:

Dudok Wonen

Partner:

HP Architecten

Programma:

54 appartementen