Project foto

Project omschrijving

Deze oorspronkelijke stalhouderij is middels een openbare inschrijving door de gemeente verkocht aan derden. In samenwerking met Archilos Plandevelopment is een uitvoerige studie verricht naar de herontwikkelingsmogelijkheden met een invulling van luxe appartementen. Na een het in kaart brengen van de staat van het pand en de noodzakelijk te verrichten werkzaamheden is met een derde een bieding uitgebracht.

Project details

Categorieën:

Opdrachtgever:

Partner:

Programma: