Robbert Eberhard

Robbert zijn kracht zit in het doelgericht trekken van vastgoedprocessen zodat er een goed product ontstaat. In het bijzonder de optimalisatie en uitwerking van concepten en de vertaling naar concrete haalbare, realiseerbare (her) ontwikkelingsprojecten

 

Ik word gedreven door de mensen waarmee ik samen werk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drijfveer. Met mensen uit verschillende disciplines en met verschillende, soms zelfs tegenstrijdige  belangen samen het optimale voor elkaar krijgen.

Robbert Eberhard heeft na zijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft ruime ervaring opgedaan als planontwikkelaar/ gebiedsontwikkelaar. Hij heeft bij commerciële en maatschappelijke instellingen diverse projecten getrokken. Robbert heeft 10 jaar geleden Archia opgericht.

 Sanne Uiterwaal

Sanne is een ondernemende ‘Out-of-the-box’ denker, met een klantgerichte houding, een duurzaam hart en met een neus voor nieuwe kansen in de markt.

 

 

Mijn uitdaging zit in de vertaling van de vraag binnen de gegeven randvoorwaarden. Hoe realiseren we  de wensen  van de opdrachtgever en gebruiker?  Elke opgave vraagt om zijn eigen invulling en zijn eigen proces. Door mijn ervaring bij zowel commerciële als maatschappelijke opdrachtgevers kan ik mij verplaatsen in hun wensen en of het nu financiële, kwalitatieve, maatschappelijke of duurzame ambities zijn, deze optimaal met elkaar verbinden.

Sanne Uiterwaal heeft na haar studie Bouwkunde in Delft ruime ervaring opgedaan als Project- en gebiedsontwikkelaar bij commerciële en maatschappelijke partijen. Daar heeft ze diverse acquisities en multidisciplinaire binnenstedelijke projecten getrokken. Daarnaast heeft ze binnen de corporatieveld gewerkt aan strategische vastgoed vraagstukken. Ze heeft ervaring op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau.

archia Nieuws

volg ons op onze LinkedIn bedrijfspagina