Project foto

Project omschrijving

De gemeente Utrecht zocht via een tender een consortium van ontwikkelaar, investeerder en exploitant dat dat het oude Tivoli, een middeleeuws klooster complex, een nieuwe toekomst kon bieden. Ervaring met herontwikkeling en verduurzaming van een monument van voor 1945 was hierbij een vereiste. Daarnaast had de gemeente samen met diverse betrokkenen wensen geformuleerd. Zo is aan behoud van de monumentale waarde en het betrekken van bestaande en nieuwe gebruikers extra gewicht toegekend bij de beoordeling. Zo was het wenselijk dat het pand een verblijfsruimte voor bezoekers zou worden en een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van dit deel van de binnenstad.

Het consortium Archia, GRIDD, TBI Nico de Bont en Domstad Architectuur heeft hiervoor een plan gemaakt bestaande uit een bundeling van programmaonderdelen zijnde: Herman Brood Academie, horeca, hotel en woningen.

Project details

Opdrachtgever:

Archia

Partner:

GRIDD, TBI Nico de Bont, Domstad Architectuur

Programma:

Herman Brood Academie, horeca, hotel en woningen