Project foto

Project omschrijving

Het uitwerken van  een herontwikkelingsvisie met bijbehorend ontwikkelplan voor de tender Koepelgevagenis uitgeschreven door Rijksgebouwen dienst

Een visie voor een nieuwe identiteit en nieuwe toekomst voor de oudste van de drie koepelgevangenissen in Nederland . Een levendige en creatieve plek waar wonen en leven, werken en ondernemen, kunst en cultuur, sport en ontspanning samen gaan. Passend bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de samenleving. Voor bewoners, omwonenden, ondernemers en iedereen in Arnhem. Open voor publiek en met veel groen. De voormalige gevangenis als een natuurlijk onderdeel van de wijk, de stad en de wereld waarbij
we het unieke en historische karakter van het complex behouden.

Het beoogde programma is wonen, wijkvoorzieningen, sport, cultuur en ateliers in een nieuw stadspark.

Project details

Opdrachtgever:

VanWonen

Partner:

geen

Programma:

200 woningen, horeca, cultuur en maatschappelijk