Project foto

Project omschrijving

Tender uitvraag door de gemeente Nijmegen. De Dijkzone ligt direct aan de uiterwaarden van de Waal en wordt doorkruist door de toerit van stadsbrug “De Oversteek”, welke in 2013 geopend is als nieuwe verbinding naar de westzijde van Nijmegen. De Dijkzone zal plaats gaan bieden aan woningen en ondersteunende functies. De uitvraag betreft een nieuwe toekomstbestendige wijk met aandacht voor ecologie, groen, duurzaamheid, nieuwe mobiliteit, een diverse en inclusieve samenleving en sociale verbindingen in de wijk.

Het gewonnen plan, gemaakt in samenwerking met BPD, KCAP, Barcode Architects en Lodewijk Baljon biedt een nieuw kwalitatief en duurzaam aangezicht voor de gehele Waalsprong.

Project details

Opdrachtgever:

VanWonen

Partner:

BPD (Bouwfonds Property Development) KCAP, Barcode Architects, Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten

Programma:

ca 550 woningen