Project foto

Project omschrijving

In opdracht van VanWonen en in samenwerking met Volker Wessels Vastgoed en de Gemeente Groningen, opstellen van een stedenbouwkundige plan en het voeren van contractonderhandelingen voor de samenwerking tussen marktpartijen onderling en in voor de samenwerking met de gemeente Groningen.

Samen met VolkerWessels Vastgoed, woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee en de Gemeente Groningen ondertekende VanWonen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de eerste 2400 woningen van de Eemskanaalzone te Groningen.  Partijen hebben het voornemen onze grondposities bijeen te brengen. Daarmee kan de woningbouw in dat gebied op een hoogwaardige manier gerealiseerd worden. Het gaat om het deelgebied direct oostelijk van het Balkgat aan de noordzijde van het Eemskanaal.

De locatie aan de oostkant van de stad is ruim 4,5 hectare groot en vormt door de ligging aan het Eemskanaal de schakel tussen het centrum van Groningen en Meerstad. Het gebied krijgt, zeker vlakbij de binnenstad, een hoog-stedelijk karakter. De ontwikkeling start aan de westzijde van de Eemskanaalzone. De overige locaties in de Eemskanaalzone worden later stapsgewijs ontwikkeld. Op die manier ontstaat een nieuw stadsdeel, een stad aan het water.

Stad aan het water
Op dit moment is een groot deel van het gebied nog in gebruik als verouderd industrie- en bedrijventerrein. De locatie zal zich ontwikkelen tot een aantrekkelijk woongebied met diverse woningtypes. Daarnaast is er de ambitie om van het Eemskanaal en de openbare ruimte rondom een aantrekkelijke verblijfsplek te maken: beter zichtbaar en beleefbaar.

De ondertekening van de intentieovereenkomst vormt het startschot voor de stedenbouwkundige uitwerking en de planologische procedures. De bouw van de eerste woningen op deze deellocatie vlakbij het Balkgat, start naar verwachting binnen enkele jaren.

Project details

Categorieën:

Opdrachtgever:

VanWonen

Partner:

VolkerWessels Vastgoed, BPD (Bouwfonds property development), Nijestee, Lefier, Gemeente Groningen

Programma:

2200/2400 woningen en commercieel en maatschappelijk programma.