Project foto

Project omschrijving

Zorgorganisatie Siza heeft na een intensieve tender met meerdere dialogen VanWonen en BPD benoemd tot ontwikkelende partijen voor de herontwikkeling van Het Dorp in Arnhem. Het betreft een totale transformatie van het gebied naar een inclusieve woon- en leefomgeving, waar regulier wonen en zorgaanbod voor bewoners van Het Dorp hand in hand gaan.
Het Dorp, in de bosrijke omgeving van Arnhem-Noord, is bijna 60 jaar geleden ontstaan. In 1962 werd met “Open Het Dorp” de aftrap gegeven voor een unieke ontwikkeling. Met Mies Bouwman als boegbeeld werd middels een grote inzamelingsactie in een 24-radio- en televisieprogramma ruim 12 miljoen gulden ingezameld. Het was de eerste woongemeenschap in Nederland waar mensen met een beperking zelfstandig konden wonen. Het vastgoed in Het Dorp is toe aan vernieuwing en sluit niet meer optimaal aan op de huidige behoeften. Mensen hebben steeds meer behoefte aan een leefomgeving waarin zij, ondersteund door technologie, regie hebben over hun eigen leven en in verbinding staan met hun omgeving.

In het winnende ontwerp  zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt:  healing environment, flexibel en innovatief bouwen, klimaat adaptief bouwen, gebruik van natuurlijke materialen, duurzame energiesystemen met veel wooncomfort, inclusieve samenleving en sociale innovatie en integratie op wijkniveau.

De tender is samenwerking met Koschuch architects en Buro Harro doorlopen.

Opdrachtgever:

VanWonen

Partner:

BPD (Bouwfonds Property Development), Koschuch architects, Buro Harro

Programma:

185 woningen en zorgprogramma