Projectomschrijving

Gebiedsontwikkeling in het stadscentrum van Haarlem: Voorlopig ontwerp tot en met aanbesteding, contractvorming gemeente, saneringsplan, MER rapportage, ondergrondse infra.:

6.000 m2 winkels, 200 woningen, herontwikkeling school tot woongebouw en kerk tot horeca, megabioscoop en parkeren